"વ્યાયામ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
{{ભાષાંતર}}
[[image:Soldier running in water.jpg|thumb|right|250px| એક યુ એસ મરીનનો સૈનિક વ્યાયામ માટેનું તરણ પૂરૂં કરી પાણીમાંથી બહાર આવી રહ્યો છે.]]
'''વ્યાયામ''' વહએ એક ગતિવિધિ હૈછે જોજે [[શરીર]] કોને સ્વસ્થ રખનેરાખવાની કેસાથે સાથ વ્યક્તિ કેવ્યક્તિના સમગ્ર સ્વાસ્થ્યસ્વાસ્થ્યને કોપણ ભીવધારે બઢા઼તીછે. હૈ૤વ્યાયામ યહ કઈઘણાં અલગ અલગ કારણોંકારણો કેમાટે લિએકરવામાં કિયાઆવે જાતા હૈછે, જિનમેજેમાં શામિલસામેલ હૈંછે: માંસપેશિયોં કોમાંસપેશીઓને મજબૂત બનાનાબનાવવાનું, હૃદય પ્રણાલીપ્રણાલીને કોસુદૃઢ સુદૃઢ઼ બનાનાબનાવવાનું, એથલેટિક કૌશલકૌશલ્ય બઢા઼નાવધારવાનું, વજન ઘટાનાઘટાડવાનું યાકે ફિરપછી સિર્ફમાત્ર આનંદ કે લિએ૤માટે. લગાતાર ઔરતેમજ નિયમિત શારીરિક વ્યાયામ, [[પ્રતિરક્ષાસ્વરક્ષણ પ્રણાલી]]ને કોવધૂ બઢ઼ાજાગ્રત દેતાકરે હૈછે ઔરઅને [[હૃદય રોગ]], રક્તવાહિકારક્તવાહિની રોગ, ટાઇપ 2 [[મધુમેહ]] ઔરતથા [[મોટાપા]] જૈસેજેવા [[સમૃદ્ધિ કે રોગોંરાજરોગો]]ને કો રોકને મેંરોકવામાં મદદ કરતાકરે હૈ૤છે. યહવ્યાયામ માનસિક સ્વાસ્થ્ય કો સુધારતાપણ હૈસુધારે ઔરછે તનાવઅને કોતણાવ રોકનેરોકવામાં મેંપણ મદદ કરતાકરે હૈ૤છે. [[બચપનકિશોરાવસ્થાનો કા મોટાપામોટાપો]] એક બઢ઼તીવધતી હુઈજતી વૈશ્વિક ચિંતા કાચિંતાનો વિષય હૈછે ઔરઅને શારીરિક વ્યાયામ સે બચપન કે મોટાપે કેદ્વારા પ્રભાવબાળપણના કોમોટાપાના કમપ્રભાવને કરનેઓછો મેંકરવામાં મદદ મિલમળી સકતીશકે હૈ૤છે.
 
== વ્યાયામ કેવ્યાયામના પ્રકાર ==
આમતૌર પર વ્યાયામ કો માનવ શરીર પર પડ઼ને વાલે ઇસકે સમગ્ર પ્રભાવ કે આધાર પર તીન પ્રકાર મેં વર્ગીકૃત કિયા જા સકતા હૈ:
 
૪,૧૨૮

edits