"ચે ગૂવેરા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Robot: Formatting ISBN
નાનું (રોબોટ હટાવ્યું: ie:Che Guevara (deleted))
નાનું (Robot: Formatting ISBN)
* <cite id="refHari2007"> [[હેરી, જ્હોન]] (ઑક્ટોબર 6, 2007). </cite><cite id="refHari2007">"[http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/johann-hari/johann-hari-should-che-be-an-icon-no-394336.html જ્હોન હેરી: શુ ચે એક પ્રતિમા હોવી જોઈએ ? ]</cite><cite id="refHari2007">સંખ્યા. !! </cite><cite id="refHari2007">ધ ઈન્ડિપેન્ડન્ટ.</cite>
* <cite id="refHart2004"> હાર્ટ, જોસેફ (2004). </cite><cite id="refHart2004">''ચે: ધ લાઈફ, ડેથ, એન્ડ આફ્ટરલાઈફ ઓફ રિવોલ્યુશનરી'' . </cite><cite id="refHart2004">ન્યૂયોર્કઃ થંડર માઉથ પ્રેસ </cite><cite id="refHart2004">આઇએસબીએન 9057024071</cite>
* <cite id="refIgnacio2007"> રામોન્ઝ, ઈગાન્શિયો(2007). </cite><cite id="refIgnacio2007">એન્ડ્રૂ હર્લી દ્વાર ભાષાંતર. </cite><cite id="refIgnacio2007">''ફિડલ કાસ્ટ્રો: માય લાઈફ'' લંડન: પેંગ્વીન બૂક્સ. </cite><cite id="refIgnacio2007">ISBN 978 -0 -1410 -2626 -8</cite>
* <cite id="refIrelandsOwn2000"> આયરલેન્ડઝ ઓન (ઑગ્સટ 12, 2000). </cite><cite id="refIrelandsOwn2000">''[http://irelandsown.net/Che2.html ફ્રોમ ક્યુબા ટૂ કોંગો, ડ્રિમ ટૂ ડિઝાસ્ટર ફોર ચે ગૂવેરા]'' . </cite><cite id="refIrelandsOwn2000">એક્સેસ જાન્યૂઆરી 11, 2006.</cite>
* <cite id="refKellner1989">{{cite book |title=Ernesto “Che” Guevara (World Leaders Past & Present) |last=Kellner |first= Douglas |authorlink= |coauthors= |year=1989 |publisher= Chelsea House Publishers (Library Binding edition) |isbn= 1555468357 |pages=112 |url= }}</cite>
* <cite id="refRadioCadena2006"> Radio Cadena Agramonte, "[http://www.cadenagramonte.cubaweb.cu/historia/cuartel_bayamo.asp Ataque al cuartel del Bayamo]". </cite><cite id="refRadioCadena2006">એક્સેસ ફેબ્રુઆરી 25, 2006</cite>
* <cite id="refRamirez1997"> {{cite book |title=Le Che en Bolivie |last=Ramírez |first=Dariel Alarcón |authorlink= |coauthors= |year=1997 |publisher=Éditions du Rocher |location=Paris |isbn=2-268-02437-7 |pages= |url= }}</cite>
* <cite id="refIgnacio2007"> રામોનેઝ, ઈગ્નાશિયો (2007). </cite><cite id="refIgnacio2007">એન્ડ્રુ હર્લી દ્વારા ભાષાંતર </cite><cite id="refIgnacio2007">''ફિડલ કાસ્ટ્રો: માય લાઈફ '' લંડન: પેન્ગવીન બૂક્સ </cite><cite id="refIgnacio2007">ISBN 978 -0 -1410 -2626 -8</cite>
* <cite id="refRatner1997">{{cite book |title=Che Guevara and the FBI: The U.S. Political Police Dossier on the Latin American Revolutionary |last=Ratner |first=Michael |authorlink= |coauthors= |year=1997 |publisher=Ocean Press |location= |isbn=1875284761 |pages= |url= }}</cite>
* <cite id="refRodriguez1989">[[રોડરિગ્ઝ,ફેલિક્સ એક.]] અને જ્હોન વાઈઝમેન (1989). </cite><cite id="refRodriguez1989">''શેડો વોરિયર/ સીઆઈએ હિરો ઓફ ધ હંડ્રેડ અનનોન બેટલ્સ'' . </cite><cite id="refRodriguez1989">ન્યૂયોર્કઃ સિમોન અને શ્યુસ્ટેર </cite><cite id="refRodriguez1989">આઇએસબીએન 0-7407-5029-1</cite>
૪૭૬

edits