ભાદરવો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (r2.5.4) (રોબોટ ઉમેરણ: or:ଭାଦ୍ରବ)
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-[[વિક્રમ સંવત]]નો અગિયારમો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં [[શ્રાવણ| શ્રાવણ મહિનો]] હોય છે, જ્યારે [[આસો| આસો મહિનો]] આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.<br />
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-[[શક સંવત]]નો છઠો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં [[શ્રાવણ| શ્રાવણ મહિનો]] હોય છે, જ્યારે [[આસો| આસો મહિનો]] આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.<br /><br />
 
વિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ ત્રીજ : કેવડા ત્રીજ<br />
== ભાદરવા મહિનામાં આવતા તહેવારો ==
વિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ ચોથ : [[ગણેશ ચતુર્થી]]<br />
 
વિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ પાંચમ : સામા પાંચમ<br />
*વિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ આઠમત્રીજ : ધરોકેવડા આઠમત્રીજ<br />
*વિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ ચૌદશચોથ : અનંત[[ગણેશ ચૌદશચતુર્થી]]<br />
*વિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ પૂનમ પાંચમ : શ્રાદ્ધ પક્ષસામા આરંભપાંચમ<br />
*વિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા વદ અમાસ સુદ આઠમ : શ્રાદ્ધધરો પક્ષઆઠમ<br પૂર્ણ/>
*વિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ ત્રીજચૌદશ : કેવડાઅનંત ત્રીજચૌદશ<br />
*વિક્રમ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ ચોથપૂનમ : [[ગણેશશ્રાદ્ધ પક્ષ ચતુર્થી]]આરંભ<br />
*વિક્રમ સંવત ભાદરવા વદ અમાસ : શ્રાદ્ધ પક્ષ પૂર્ણ
 
[[Category:વિક્રમ સંવત]]
Anonymous user