ગાય: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું (r2.7.1) (રોબોટ ઉમેરણ: tpi:Bulmakau)
 
== ગાયનીં જાતો ==
આમતો ગાય દુનીયાનાં મોટા ભાગનાં દેશોમાં જોવા મળે છે. પ્રદેશ અનેં હવામાનં અનુંસાર તે અલગ અલગ રંગ,આકાર અનેં દેખાવમાં જોવા મળે છે. ભારતમા જાણીતી ગાયોની ઓલાદોની સંખ્યા ત્રીસ છે.[[ચિત્ર:Example.jpg shahiwal and raati sindhi]]
 
 
 
=== ગીર ગાય ===
આ ગાય સરેરાશ ૩૮૫ કિ. વજન તથા ૧૩૦ સે.મી. ઊંચાઇ ધરાવતી હોય છે. સરેરાશ એક વેતરમાં ૧૫૯૦ કિ.ગ્રા. દૂધ આપે છે.
 
 
 
{{સ્ટબ}}
 
[[શ્રેણી:પ્રાણી]]