"ભારતમાં મૂક કૃપામૃત્યુ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

 
==માર્ગદર્શિકા==
Whileપિન્કી rejectingવીરાણીની Pinkiઅરુણા Virani'sશાનબાગના pleaકૃપામૃત્યુની forઅરજી Arunaનકારતી Shanbaug'sવખતે euthanasia,સર્વોચ્ચ theઅદાલતે courtમૂક laidકૃપામૃત્યુ outમાટે guidelinesમાર્ગદર્શિકા for passive euthanasiaઆપી.<ref name="Hindu1"/> Accordingતે toમાર્ગદર્શિકા these guidelinesમુજબ, passiveમૂક euthanasiaકૃપામૃત્યુ involves the withdrawing ofહેઠળ treatmentએવી orસારવાર foodકે thatખોરાક wouldઅટકાવવો allowજે theદર્દીને patientજીવવા toપરવાનગી liveઆપે.<ref name="LA-times">{{cite web|url=http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-india-euthanasia-20110308,0,1497102.story|title=India's Supreme Court lays out euthanasia guidelines|publisher=LA Times|date=8 March 2011|accessdate=8 March 2011}}</ref><ref name="BBC">{{cite web|url=http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-12662124|title=India court rejects Aruna Shanbaug euthanasia plea|publisher=BBC|date=7 March 2011|accessdate=8 March 2011}}</ref> India joinsસાથે aભારત small numberએવા ofથોડા countries,દેશોની યાદીમાં જોડાયું કે includingજેમાં [[Switzerlandસ્વિટ્ઝરલેન્ડ]], [[Belgiumબેલ્જિયમ]] and theઅને [[Netherlandsનેધરલેન્ડ]], asતથા wellસયુંક્ત asરાજ્ય the US states ofઅમેરીકાના [[Washington (state)|Washingtonવોશિંગ્ટન]] andઅને [[Oregonઓરેગોન]], thatરાજ્ય haveછે; legalisedજેમણે euthanasiaમૂક કૃપામૃત્યુ વત્તાઓછા પ્રમાણમાં inકાયદેસર someકર્યું formછે.<ref name="LA-times" /><ref name="Times-Widely" /> વિશ્વના Elsewhereઅન્ય inસ્થળોએ theમૂક world euthanasiaકૃપામૃત્યુ isલગભગ almostહંમેશાં alwaysગેરકાયદે illegalછે.<ref name="Times-Widely">{{cite web|url=http://timesofindia.indiatimes.com/india/Euthanasia-Widely-debated-rarely-approved/articleshow/7651439.cms|title=Euthanasia: Widely debated, rarely approved|date=8 March 2011|accessdate=8 March 2011|publisher=Times of India}}</ref> Asભારતમાં Indiaકૃપામૃત્યુને hadલગતો noકાયદો lawહાજર about euthanasiaહતો, theતેથી Supremeસંસદ Court'sજ્યાં guidelinesસુધી areખરડો lawપસાર until Parliamentકરે passesત્યાં legislationસુધી સર્વોચ્ચ અદાલતની માર્ગદર્શિકાએ કાયદો છે.<ref name="LA-times" /> India'sભારતના [[Ministryકાનૂન of Law and Justice (India)|Minister of Law and Justice]],મંત્રી [[Veerappaવીરપ્પા Moilyમોઈલી]],એ આ calledમુદ્દા forઅંગે seriousગંભીર politicalરાજકીય debateચર્ચાની overજરૂરિયાત theજણાવી issueહતી.<ref name="BBC" />
 
અદાલતના ચુકાદા બાદ કલકત્તા ટેલિગ્રાફે હિન્દુ, મુસ્લિમ, જૈન અને ખ્રિસ્તી ધર્મગુરુઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી. સામાન્ય રીતે તેઓ મૂક કૃપામૃત્યુની વિરુદ્ધમાં હતા, ખ્રિસ્તી અને જૈનો કેટલાક સંજોગો હેઠળ મૂક કૃપામૃત્યુની તરફેણમાં હતા. જૈન અને હિન્દુઓમાં સંથારા અને સમાધિ એવી પારંપરિક વિધિ હોય છે જેમાં કોઈ વ્યક્તિ આ વિધિ દ્વારા પોતાનું જીવન સમાપ્ત કરી શકે જો તેને એમ લાગતું હોય કે તેનું જીવન સંપૂર્ણ થયું છે.<ref>{{cite web|url=http://www.telegraphindia.com/1110308/jsp/nation/story_13683131.jsp|title=Faiths take nuanced view|publisher=The Telegraph - Calcutta|date=7 March 2011|accessdate=8 March 2011}}</ref> ભારતીય તબીબી ક્ષેત્રના કેટલાક નિષ્ણાતો આ બાબતે શંકાશીલ હતા કારણ કે દેશ નબળું કાયદાનું શાસન અને ગરીબો અને તવંગર વચ્ચેના મોટા તફાવત, આ કારણોને લીધે એ શક્ય છે વૃદ્ધોનું તેમના પરિવાર દ્વારા શોષણ થાય.<ref name="LA-times" />
After the court ruling the ''[[The Telegraph (Kolkata)|Calcutta Telegraph]]'' consulted with Muslim, Hindu, Jain and Christian religious leaders. Though generally against legalising euthanasia, Christians and the Jains thought passive euthanasia was acceptable under some circumstances. Jains and Hindus have a traditional ritual ''[[santhara ]]'' and ''[[Samadhi#As_leaving_the_body|Samadhi]]'' (also refered to as ''[[Mahasamadhi|mahā-samādhi]]'') respectively, wherein one can perform to end one's life when one feels their life is complete.<ref>{{cite web|url=http://www.telegraphindia.com/1110308/jsp/nation/story_13683131.jsp|title=Faiths take nuanced view|publisher=The Telegraph - Calcutta|date=7 March 2011|accessdate=8 March 2011}}</ref> Some members of India's medical establishment were skeptical about euthanasia due to the country's weak rule of law and the large gap between the rich and the poor, which might lead to the exploitation of the elderly by their families.<ref name="LA-times" />
 
==સંદર્ભ==