"વસ્તી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું (રોબોટ હટાવ્યું: wuu:人口 (deleted))
[[Category:સમાજશાસ્ત્ર]]
[[Category:ડેમોગ્રાફી (વસ્તીમાં જન્મ, મૃત્યુ, રોગ વગેરેનો વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ)]]
[[શ્રેણી:અર્થશાસ્ત્ર]]
 
 
૨,૬૮૪

edits