"બિંદુ (અભિનેત્રી)" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
{{સુધારો}}
બિંદુ વીતેલા હિન્દી ફિલ્મ જમાનાની ગુજરાતી મૂળ ધરાવતી અભિનેત્રી છે. એમનો જન્મ [[જાન્યુઆરી ૧૭|૧૭ જાન્યુઆરી]] ૧૯૫૧માં૧૯૫૧ના વલસાડનાંરોજ [[વલસાડ]]નાં 'હનુમાન ભાગડા' નામનાં ગામમાં જુનાજૂના ફિલ્મ પ્રોડ્યુસર નાનુભાઈ દેસાઈ અને નાટ્ય અભિનેત્રી જ્યોત્સના દેસાઈ નેદેસાઈને ત્યાં થયો હતો.એમણે ૧૬૦ થી૧૬૦થી પણ વધારે ફિલ્મો માંફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો છે અને સહાયક અભિનેત્રી તરીકે થોડા પુરસ્કાર પણ જીત્યા છે. 'અનપઢ' નામનામના ની[[હિંદી ફિલ્મભાષા|હિંદી]] માંચલચિત્રમાં માલા સિંહા નીસિંહાની દીકરી તરીકે અભિનય નીકરી એમણેતેમણે શરૂઆત કરી હતી પણ 'દો રાસ્તે' અને 'ઇત્તેફાક' નામ નીનામની ફિલ્મોથી વધારે જાણીતા થયા હતા. 'અભિમાન' ફિલ્મ માંફિલ્મમાં સહાયક અભિનેત્રી તરીકેનો પુરસ્કાર એમને મળ્યો હતો. એમના પિતા નાનુભાઈ દેસાઈ નુંદેસાઈનું અકાળે અચાનક અવસાન થતા મોટી દીકરી તરીકે આખા કુટુંબનાં ભરણ પોષણની જવાબદારી એમના પર આવી પડી હતી અને એમનાથી નાની બધી જ બહેનો નેબહેનોને ભણાવી ને લગ્ન કરાવી ઠરીઠામ પણ કરાવી હતી. એમની એક બહેન આજે [[મુંબઈ ]]ની એક હોસ્પિટલ માંહોસ્પિટલમાં વરિષ્ઠ ડોક્ટર છે. એમના ફિલ્મોનાંચલચિત્રોનાં અમુક પાત્રો નેપાત્રોને કારણે એમની ઘણી ટીકા થઇ હતી પણ એમના પતિ શ્રી ચંપકલાલ ઝવેરી એઝવેરીએ એમની સફળતા માટે પુરોપૂરો સાથ આપ્યો હતો. ગુજરાતી ફિલ્મચિત્રપટ 'તાના રીરી' માં એમણે જોરદાર અભિનય કર્યો હતો. [[આશા પારેખ|આશા પારેખે]] બનાવેલી 'જ્યોતિ' શ્રેણી નાંશ્રેણીનાં એક એપિસોડ માંએપિસોડમાં પણ એમણે અભિનય નાંઅભિનયનાં અજવાળા પાથર્યા હતા. બિંદુ આજે પણ અવસરે અમુક ફ્ન્કશનો માંકાર્યક્રમોમાં હાજરી આપે છે.
 
{{સ્ટબ}}