જુનાગઢ સિંચાઇ વિભાગના જળબંધો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નાનું Dsvyasએ દિશાનિર્દેશન છોડ્યા વગર પાના જુનાગઢ સિંચાઇ વિભાગનાં જળબંધોને [[જુનાગઢ સિંચાઇ વિભાગના જળબ...
 
લીટી ૩૧૧:
</gallery>
 
[[શ્રેણી:જૂનાગઢ જિલ્લો]]
[[શ્રેણી:જળબંધો]]
[[શ્રેણી:જૂનાગઢ સિંચાઇ વિભાગનાં જળબંધો]]
૧૨,૭૪૩

edits