"સાર્ક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (થોડું વધુ)
નાનું
}}
 
'''દક્ષિણ એશિયાઈ ક્ષેત્રીય સહયોગ સંગઠન (દક્ષેસ)''' અથવા '''સાઉથ એશિયન એસોસિએશન ફોર્ફોર રિજીયોનલ કો‌ઓપરેશન (સાર્ક)''' ([[અંગ્રેજી ભાષા|અંગ્રેજી]]: The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)) એ [[એશિયા|દક્ષિણ એશિયા]] સ્થિત ૮ સભ્ય રાષ્ટ્રોનું બનેલું એક સંગઠન છે જે આર્થિક અને ભૂરાજકિય સહકારના ઉદ્દેશથી રચવામાં આવ્યું છે.<ref name="SAARC Summit">{{cite web|last=SAARC Summit|title=SAARC|url=http://www.saarc-sec.org/|publisher=SAARC Summit|accessdate=10 November 2013}}</ref> તેનુ વડુમથક [[નેપાળ]]નાં [[કાઠમંડુ]]માં આવેલું છે.<ref name="SAARC Secretariat">{{cite web|last=SAARC Secretariat|title=SAARC Secretariat|url=http://www.saarc-sec.org/SAARC-Secretariat/18/|work=SAARC Secretariat|publisher=SAARC Secretariat|accessdate=10 November 2013}}</ref>
 
The idea of regional political and economical cooperation in [[South Asia]] was first coined in 1980 and the first summit held in [[Dhaka]] on 8 December in 1985 led to its official establishment by the governments of [[Government of Bangladesh|Bangladesh]], [[Government of Bhutan|Bhutan]], [[Government of India|India]], [[Government of the Maldives|Maldives]], [[Government of Nepal|Nepal]], [[Government of Pakistan|Pakistan]], and [[Government of Sri Lanka|Sri Lanka]].<ref name="Daily Star, Sri Lanka">{{cite news|last=Editorial|title=History and mission of SAARC|url=http://archives.dailynews.lk/2008/08/01/saarc02.asp|accessdate=10 November 2013|newspaper=Daily Star, Sri Lanka|date=1 August 2008}}</ref><ref name="SAARC Summit press, 1st Summit">{{cite web|last=SAARC Summit press, 1st Summit|title=1st Summit Declaration|url=http://www.saarc-sec.org/userfiles/01-Dhaka-1stSummit1985.pdf|work=SAARC Summit press, 1st Summit|publisher=SAARC Summit press, 1st Summit|accessdate=10 November 2013}}</ref> In the intervening years, its successors have grown in size by the accession of new member states.<ref name="Daily Star, Sri Lanka"/> [[Afghanistan]] was the first to have been accessed in the physical enlargement of the SAARC in 2007.<ref name="SAARC 14th Summit Declaration, press">{{cite web|last=SAARC 14th Summit Declaration, press|title=14th Summit Declaration|work=Declaration of the Fourteenth SAARC Summit|publisher=SAARC 14th Summit Declaration, press|accessdate=10 November 2013}}</ref>