"ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Added more sis.pro.
(વિકિડેટાની કડી ઉમેરી...)
(Added more sis.pro.)
| align="center" | {{Click || image=Wikimedia-logo.svg | link=meta: | width=35px | height=36px }}
| '''[[meta:|મેટા-વિકિ]]'''<br />વિકિમિડિયા કાર્ય સંયોજન
|-
| align="center" | {{Click || image=Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg | link=Wikivoyage:| width=41px | height=31px }}
| '''[[Wikivoyage:|વિકિયાત્રા]]'''<br />મુક્ત પ્રવાસ માર્ગદર્શક
| align="center" | {{Click || image=Mediawiki-logo.png| link=mw:| width=41px | height=31px }}
| '''[[mw:|મિડિયાવિકિ]]'''<br />વિકિ સોફ્ટવેર વિકાસ
| align="center" | {{Click || image=Wikiversity-logo-41px.png| link=v:| width=41px | height=31px }}
| '''[[v:|વિકિવિદ્યાલય]]'''<br />મુક્ત અભ્યાસ સાહિત્ય અને પ્રવૃતિઓ
|}
૧૨,૭૪૩

edits