"ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
('''ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન''' કે બીએમસી...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 
નાનું
'''ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન''' કે બીએમસી(BMC)ની સ્થાપના બોમ્બે પ્રોવિઝનલ કોર્પોરશન એક્ટ, ૧૯૪૯ હેઠળ કરવામાં આવી હતી<ref name = bmc>{{cite web| author = | title= ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન | work= | url= https://www.bmcgujarat.com/| publisher= ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન | }}</ref>.
 
ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નેજા તળે નિચે પ્રમાણેના વહિવટી વિભાગો અસ્તિત્વ ધરાવે છે.
# બસ ગેરેજ ડીપાર્ટમેન્ટ
# સીટી એન્જીનીઅટ ડીપાર્ટમેન્ટ
# ડ્રેનેજ ડીપાર્ટમેન્ટ
# એસ્ટેટ ડીપાર્ટમેન્ટ
# ફીલ્ટર ડીપાર્ટમેન્ટ
# અગ્નિ-શમન ડીપાર્ટમેન્ટ
# બાગ-બગીચા વિભાગ
# સ્વાસ્થ્ય ડીપાર્ટમેન્ટ
# લિગલ ડીપાર્ટમેન્ટ
# પી. આર. ઓ. ડીપાર્ટમેન્ટ
# વ્યવસાય વેરા વિભાગ
# પરિયોજના વિભાગ
# રસ્તા વિભાગ
# રોશની વિભાગ
# દુકાન વિભાગ
# ઘન-કચરા-નિકાલ ડીપાર્ટમેન્ટ
# સ્ટોર્સ
# ટાઉન પ્લાનીંગ ડીપાર્ટમેન્ટ
# યુસીડી ડીપાર્ટમેન્ટ
# અર્બન ડીપાર્ટમેન્ટ
# વોટર વર્કસ ડીપાર્ટમેન્ટ
# પ્રાથમિક શિક્ષણ વિભાગ
# કંપ્યુટર ડીપાર્ટમેન્ટ
 
{{ભાવનગર શહેર}}
૯૩૧

edits