થોળ પક્ષી અભયારણ્ય: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
|-
| ૪ || [[કરોલી (તા. કલોલ)|કરોલી]] || તા. કલોલ, જિ. ગાંધીનગર
|-
| ૫ || [[હાજીપુર (તા. કલોલ)|હાજીપુર]] || તા. કલોલ, જિ. ગાંધીનગર
|-
| ૬ || થોળ || તા. કડી, જિ. મહેસાણા
|-
| ૭ || [[સેડફા (તા. કડી)|સેડફા (તા. કડી)]] || તા. કડી, જિ. મહેસાણા
|}
 
૯૩૧

edits