"ખરીફ પાક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(સ્ટબને બદલે સબસ્ટબ તરીકે અંકિત કર્યું)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
[[ચિત્ર:Finger millet 3 11-21-02.jpg|thumbnail|280px|left|[[નાગલી]]]]
[[ચિત્ર:CottonPlant.JPG|thumb|250px|[[કપાસ]]]]
[[મગફળી]], [[વરિયાળી]], [[દિવેલી|દિવેલા]], [[ગુવાર]], [[કપાસ|દેશી કપાસ]], [[મરચું|મરચાં]], [[તલ]], [[જુવાર]], [[નાગલી]], [[સોયાબીન]], [[અડદ]], [[મકાઇ]], [[તુવેર]], વગેરે ખરીફ પાક છે.આ પાક માત્ર ચોમાસા માં જ આવે છે.
{{સબસ્ટબ}}