જુનાગઢ સિંચાઇ વિભાગના જળબંધો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

Add image...
(નવું પાનું : જુનાગઢ સિંચાઇ વિભાગ હેઠળ નાના-મોટા ૨૮ બંધ આવેલા છે. જેમાંના અમ...)
 
(Add image...)
* <sub><sup>**</sup> = પોરબંદર જિલ્લો</sub>
* <sub><sup>*</sup> = અમરેલી જિલ્લો</sub>
 
==ચિત્ર ગેલેરી==
 
<gallery>
Image:Bantava kharo dam.jpg|બાંટવા ખારો, [[બાંટવા]] નજીક.
 
</gallery>
 
[[શ્રેણી:જુનાગઢ જિલ્લો]]
૧૨,૭૪૩

edits