"પ્રિન્સિપિયા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

કોમન્સ અને વિકિસૉર્સ
(સુધારો)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
(કોમન્સ અને વિકિસૉર્સ)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
==સંદર્ભો==
{{reflist}}
{{commons category|Philosophiae Naturalis Principia Mathematica}}
{{wikisource|The Mathematical Principles of Natural Philosophy (1846)|''The Mathematical Principles of Natural Philosophy'' (American edition, 1846)}}
 
{{sci-stub}}