"પ્રિન્સિપિયા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ઈન્ફોબોક્ષ ઉમેર્યું
(કોમન્સ અને વિકિસૉર્સ)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
(ઈન્ફોબોક્ષ ઉમેર્યું)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
{{માહિતીચોકઠું પુસ્તક
| નામ = ફિલૉસૉફી નેચુરાલિસ્ પ્રિન્સિપિયા મૅથેમૅટિકા
| ચિત્ર = Prinicipia-title.png
| ચિત્ર શિર્ષક = ''પ્રિન્સિપિયા'' ગ્રંથની પ્રથમ આવૃત્તિ, ૧૬૮૭
| લેખક = [[આઇઝેક ન્યૂટન]]
| મૂળ શિર્ષક = Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica
| દેશ =
| ભાષા = નવી લૅટીન
| પ્રકાશન તારીખ = ૧૬૮૭
| અંગ્રેજીમાં પ્રકાશન = ૧૭૨૮
| LC_વર્ગીકરણ = QA803 .A53
}}
 
'''''ફિલૉસૉફી નેચુરાલિસ્ પ્રિન્સિપિયા મૅથેમૅટિકા''''' ({{lang-en|Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica}}) એ [[આઇઝેક ન્યૂટન]] દ્વારા લિખીત ત્રણ ભાગમાં વિભાજીત ગ્રંથ છે. આ ગ્રંથ સામાન્ય રીતે '''''પ્રિન્સિપિયા''''' તરીકે જાણીતો છે. આ ગ્રંથ ૧૬૮૭માં પ્રકાશિત થયો હતો. રોજર કૉટ્સ ના સહકારથી તેની બીજી આવૃત્તિ ૧૭૧૩માં પ્રસિદ્ધ થઈ હતી, જ્યારે હેન્રી પેમ્બર્ટના સહયોગથી તૈયાર થયેલી ત્રીજી આવૃત્તિ ૧૭૨૬માં પ્રકાશિત થઈ હતી. અને ત્યાર પછી આ ગ્રંથની અનેક આવૃત્તિઓ અને તે પરના અનેક વિવેચન ગ્રંથો પ્રગટ થયેલા છે. આ ગ્રંથ ''મૅથેમૅટિકલ પ્રિન્સિપલ્સ ઑવ્ નેચરલ ફિલૉસૉફી'' નામે પણ ઓળખાય છે.<ref name=જાની૧૯૯૯>{{cite book |last=જાની |first=શિવપ્રસાદ મ. |title=ગુજરાતી વિશ્વકોશ |volume=ખંડ ૧૨ (પ્યા - ફ) |date=૧૯૯૯ |location=અમદાવાદ |publisher=[[ગુજરાતી વિશ્વકોશ|ગુજરાત વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ]] |page=૪૫૩-૪૫૪}}</ref>