"ઈક્વેડોર" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

→‎આધુનિક ઇતિહાસ: શીર્ષક "એક્વાડોર" કરવાની જરૂર છે.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
(→‎આધુનિક ઇતિહાસ: શીર્ષક "એક્વાડોર" કરવાની જરૂર છે.)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
== આધુનિક ઇતિહાસ ==
૧૫૩૩માં [[સ્પેન]] દ્વારાવિરુદ્ધ જીતીયુદ્ધમાં લેવાયાહાર્યા પહેલાપહેલાંં ઈક્વાડોરએક્વાડોર ઉત્તરી ઇંકા સામ્રાજ્યનો એક ભાગ હતો. ઇ.સ. ૧૫૬૩માં કુઇટોક્વિટો સ્પેનીસ્પેનિશ સામ્રાજ્યનું એક કેંદ્રકેન્દ્ર બન્યુબન્યુંં અને ૧૭૧૭માં ન્યૂ ગ્રાનાડાની વાઇસરોયલ્ટીનો ભાગ બન્યું. વાઇસરોયલ્ટીના ક્ષેત્રો જેવા કે ન્યૂ ગ્રાનાડા (કોલંબિયા), વેનેજુએલા[[વેનેઝુએલા]] અને કુઇટોએક્વિટોએ ૧૮૧૯ અને ૧૮૨૨ વચ્ચે સ્વતંત્રતા મેળવી અને ગ્રાન કોલંબિયા નામથી એક મહાસંઘની રચના કરવામાં આવી હતી.
 
૧૮૩૦માં જ્યારે ક્વિટો મહાસંઘથી અલગ થયો ત્યારે નામ "ભૂમધ્ય રેખીય ગણરાજ્ય" રાખી દેવામાંરાખવામાં આવ્યું હતું. .સ. ૧૯૦૪થી ૧૯૪૨ વચ્ચે પડોસીપડોશી દેશો સાથે સંઘર્ષોંનાસંઘર્ષોના કારણે ઈક્વાડોરનેએક્વાડોરને પોતાનો ઘણો મોટો ભૂભાગ ખોવો પડ્યો. ૧૯૯૫માં પેરૂ દેશ સાથે સાથે સીમાવિવાદના કારણે જે યુદ્ધની અગનજ્વાળાઓ ભભૂકી રહી હતી તે ૧૯૯૯૧૯૯૯માં શમી હતી. .સ. ૨૦૦૪માં ઈક્વાડોરેએક્વાડોરે નાગરિક શાસનના ૨૫ વર્ષ પૂર્ણ કર્યા હતા. આ પહેલાનો સમય ઘણી જ રાજનૈતિક ઉથલપાથલ વાળો રહ્યો. ક્વિટોમાં થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનોના કારણે ઈક્વાડોરમાંએક્વાડોરમાં પાછલી ત્રણ લોકતાંત્રિક સરકારોને પોતાનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં જ સત્તા છોડવી પડી હતી. ૨૦૦૭માં દેશના બંધારણની રુપરેખારૂપરેખા તૈયાર કરવા માટે બંધારણ સભાની રચના કરવામાં આવી હતી. સ્વતન્ત્રતાસ્વતંત્રતા મળ્યા બાદ એક્વાડોરનું ઈક્વાડોરનું ૨૦મું૨૦મુ બંધારણ છે.
 
== રાજ્ય-શાસન ==