નૃસિંહાવતાર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

OCLC
(→‎કથાવસ્તુ: સુધાર્યું)
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
(OCLC)
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
'''નૃસિંહાવતાર''' એ [[મણિલાલ દ્વિવેદી|મણિલાલ નભુભાઈ દ્વિવેદી]] કૃત પૌરાણિક નાટક છે. આ નાટક મણિલાલે ૧૮૯૭માં લખ્યું હતું, અને તે મણિલાલના મૃત્યુ પછી ૧૮૯૯માં મુંબઈ ગુજરાતી નાટક કંપની દ્વારા ભજવાયું હતું. ''નૃસિંહાવતાર'' ૧૯૫૫માં [[ધીરુભાઈ ઠાકર]] દ્વારા સંપાદીત થઈને પુસ્તક સ્વરૂપે પ્રકાશિત થયું હતું.<ref name="Thaker2008">{{cite book|last=ઠાકર|first=ધીરુભાઈ|author-link=ધીરુભાઈ ઠાકર|title=અભિનેય નાટકો (૩૬૦ ગુજરાતી નાટકોની રંગસૂચિ)|year=2008|edition=બીજી|publisher=[[ગુજરાતી વિશ્વકોશ|ગુજરાતી વિશ્વકોશ ટ્રસ્ટ]]|location=અમદાવાદ|page=૮૧|oclc=945585883}}</ref>
 
==કથાવસ્તુ==