સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ

સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ એ ચતુષ્કોણનો એક પ્રકાર છે, જેમાં ઓછામાં ઓછી એક બાજુઓ સમાંતર હોય છે.[૧]

સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. "Trapezoid - math word definition - Math Open Reference". www.mathopenref.com. મેળવેલ ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮.