અકોલા જિલ્લો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનો મહત્વનો જિલ્લો છે. અકોલા આ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે. આ જિલ્લાની વસ્તી ૧૬,૩૦,૨૩૯ (૨૦૦૧) છે, જેમાંની ૩૮.૪૯% શહેરી વસ્તી છે.

અકોલા જિલ્લાના તાલુકાઓ ફેરફાર કરો

  • અકોટ
  • તેલહરા
  • અકોલા
  • બાલાપુર
  • પાતુર
  • બાર્શીટાકળી
  • મુર્તજાપુર

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો