ભારતીય ઉપખંડના મહત્વના અને પ્રાચીન એવા હિંદુ ધર્મના પુરાણોમાં વર્ણવ્યા અનુસાર ઔર્વ ઋષિના પુત્ર અને જમદગ્નિના પિતા ઋચીક મહાન તપસ્વી ઋષિ હતા.

સ્ત્રોત

ફેરફાર કરો