ડિજીટલ ઘડિયાળ પર મધ્ય રાત્રિથી ૧ વાગ્યા સુધી.
મધરાત ૧૨ થી રાત્રિના ૧ વાગ્યા સુધી, સાદી ઘડિયાળ પર.

કલાક (પ્રતિક: h; અથવા hr) સમયનો એક પરંપરાગત એકમ છે. જે દિવસનો 124 અને વૈજ્ઞાનિક માપનમાં ૩,૫૯૯ થી ૩,૬૦૧ સેકન્ડ તરીકે મપાય છે.

સંદર્ભફેરફાર કરો

    આ એક અત્યંત ટૂંકો લેખ છે. તેને વિસ્તૃત કરીને તમે વિકિપીડિયાની મદદ કરી શકો છો.