કારેલું (અંગ્રેજી: bitter melon or bitter gourd, વૈજ્ઞાનિક નામ: Momordica charantia) એ વ્યાપક જોવા મળતું તથા શાકોમાં સૌથી કડવું શાક છે. આ શાક શાસ્ત્રીય રીતે કકુર્બીટેસી વર્ગમાં આવે છે. આના વેલા થાય છે. એશિયા આફ્રિકા અને કેરેબિયન ક્ષેત્રોમાં આમા ફળો માટે ઉગાડવામાં આવે છે. તેન ફળનો આકાર અને કડવાશ વિવિધ પ્રજાતિ અનુસાર બદલાય છે. આ ફળ આમ તો ઉષ્ણકટિબંધ ક્ષેત્રનો વેલો છે પણ તેનું મૂળ ક્ષેત્ર અજ્ઞાત છે.

Bitter melon
Momordica charantia Blanco2.357.png
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Rosids
Order: Cucurbitales
Family: Cucurbitaceae
Genus: 'Momordica'
Species: ''M. charantia''
દ્વિનામી નામ
Momordica charantia
Descourt.
કારેલું
કારેલાં

કારેલું આર્યુવેદમાં ઔષધિ તરીકે વપરાય છે.