કુપવાડા ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્યના કુપવાડા જિલ્લાનું એક નગર છે. કુપવાડા નગરમાં કુપવાડા જિલ્લાનું મુખ્ય મથક આવેલું છે.