કૃષ્ણાનગર ભારત દેશના પૂર્વ ભાગમાં આવેલા પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યમાં આવેલા નદિયા જિલ્લામાં આવેલું એક મહત્વનું શહેર છે. કૃષ્ણાનગર શહેરમાં નદિયા જિલ્લાનું વહીવટી મુખ્ય મથક આવેલું છે.