કોલ્હાપુર

મહારાષ્ટ્રનું જિલ્લામથક

કોલ્હાપુર ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના કોલ્હાપુર જિલ્લાનું એક નગર છે. કોલ્હાપુરમાં કોલ્હાપુર જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.