ખંડવા

મધ્ય પ્રદેશ, ભારત નું એક શહેર

ખંડવા ભારત દેશના મધ્ય ભાગમાં આવેલા મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યના ખંડવા જિલ્લામાં આવેલું નગર છે. ખંડવામાં ખંડવા જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.

ખંડવા ખાતે ગાંગુલી હાઉસ (ગૌરી કુંજ), કિશોરકુમારનું બાળપણનું ઘર

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો