ખારી નદી (ઉત્તર ગુજરાત)

ખારી નદી ગુજરાત રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાં આવેલી એક મહત્વની નદી છે. આ નદી સાબરમતી નદીની ઉપ નદી છે.[૧]

ખારી નદી
કાંઠાની લાક્ષણિકતાઓ
મુખ્ય નદીસાબરમતી નદી

સંદર્ભ ફેરફાર કરો

  1. "Khari(Sabarmati) River | River Data | Data Bank | નર્મદા (ગુજરાત રાજય)". guj-nwrws.gujarat.gov.in. મેળવેલ 2021-12-01.