મુખ્ય મેનુ ખોલો

ગજપતિ જિલ્લો ભારત દેશના પૂર્વ દિશાના દરિયાકાંઠે આવેલા ઓરિસ્સા રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૩૦ (ત્રીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. ગજપતિ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક પરલખેમુંડી શહેર ખાતે આવેલું છે.