ગુડગાંવ જિલ્લો

(ગુરગાંવ જિલ્લો થી અહીં વાળેલું)

ગુડગાંવ જિલ્લો (કે ગુરગાંવ જિલ્લો; હિંદી: गुड़गांव जिला) ભારત દેશના ઉત્તર ભાગમાં આવેલા હરિયાણા રાજ્યમાં આવેલા કુલ ૨૧ (એકવીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક જિલ્લો છે. ગુડગાંવ જિલ્લાનું મુખ્યાલય ગુડગાંવમાં છે. આ જિલ્લો હરિયાણા રાજ્યના ગુડગાંવ વિભાગમાં આવેલો છે.

ગુડગાંવ જિલ્લો, હરિયાણા