ચર્ચા:સમતા પાર્ટી

છેલ્લી ટીપ્પણી: પ્રમુખ વિષય પર समता1988 વડે ૨ વર્ષ પહેલાં

Adhyaksh

સ્થાપક ફેરફાર કરો

સ્થાપક જ્યોર્જ ફર્નાન્ડિસ છે, નીતિશ કુમાર નહીં समता1988 (ચર્ચા) ૧૧:૩૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર

પ્રમુખ ફેરફાર કરો

ઉદય મંડલ કાર્યકારી પ્રમુખ બન્યા અને તેમણે પક્ષનો હવાલો સંભાળ્યો. समता1988 (ચર્ચા) ૧૧:૪૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર

Return to "સમતા પાર્ટી" page.