ચર્ચા:સમતા પાર્ટી

છેલ્લી ટીપ્પણી: પ્રમુખ વિષય પર समता1988 વડે ૧ વર્ષ પહેલાં

Adhyaksh

સ્થાપકફેરફાર કરો

સ્થાપક જ્યોર્જ ફર્નાન્ડિસ છે, નીતિશ કુમાર નહીં समता1988 (ચર્ચા) ૧૧:૩૪, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

પ્રમુખફેરફાર કરો

ઉદય મંડલ કાર્યકારી પ્રમુખ બન્યા અને તેમણે પક્ષનો હવાલો સંભાળ્યો. समता1988 (ચર્ચા) ૧૧:૪૫, ૪ એપ્રિલ ૨૦૨૨ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Return to "સમતા પાર્ટી" page.