છત્તીસગઢી ભાષા

છત્તીસગઢની અધિકૃત ભાષા

છત્તીસગઢી ભાષા ભારત દેશના ઉત્તર તેમ જ મધ્ય ભાગમાં આવેલા છત્તીસગઢ રાજ્યમાં વહેવારમાં વપરાતી મુખ્ય ભાષા છે. આ ભાષા હિન્દી ભાષા પરથી ઉતરી આવેલી ભાષા છે. આ ઉપરાંત ઉત્તર તેમ જ મધ્ય ભારતમાં આવેલાં ઘણાં રાજ્યોમાં લોકો આ ભાષા બોલી, વાંચી કે લખી શકે છે.

આ ભાષાને લખવા માટે દેવનાગરિ લિપિનો ઉપયોગ થાય છે.