જબલપુર ભારત દેશના મધ્ય ભાગમાં આવેલા મધ્ય પ્રદેશ રાજ્યના જબલપુર જિલ્લામાં આવેલું નગર છે. જબલપુરમાં જબલપુર જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.