ટપકેશ્વરી મંદિર ટેકરીઓની હારમાળા વચ્ચે ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના કચ્છ જિલ્લાના મુખ્ય શહેર ભુજના જ્યુબીલી સર્કલથી આશરે ૮ (આઠ) કિલોમીટર જેટલા અંતરે દક્ષિણ દિશામાં આવેલ છે. ટપકેશ્વરી મંદિર એક હિન્દુ મંદિર છે, જે ટપકેશ્વરી દેવીને સમર્પિત છે. આ મંદિર ટેકરીઓ દ્વારા ઘેરાયેલ ખીણમાં સ્થિત છે.

ટપકેશ્વરી દેવી
ટપકેશ્વરી દેવી મંદિર

ગુફાઓ ફેરફાર કરો

આ સ્થળ નજીકની ટેકરીઓમાં કેટલીક ગુફાઓ સ્થિત છે.[૧]

વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિ ફેરફાર કરો

આ ટેકરીઓની હારમાળામાં વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિઓ જોવા મળે છે અને પ્રાણીસૃષ્ટિ વસવાટ કરે છે.[૨][૩]

સંદર્ભો ફેરફાર કરો

  1. Azhar Tyabji (૨૦૦૬). Bhuj: Art, Architecture, History. Mapin. પૃષ્ઠ 10. ISBN 978-1-890206-80-2.
  2. Salim Ali (૧૯૪૫). The Birds of Kutch. Government of Kutch. પૃષ્ઠ 3, 47, 83.
  3. Zoological Survey of India (૨૦૦૦). Fauna of Gujarat: Vertebrates. Zoological Survey of India. પૃષ્ઠ 205. ISBN 978-81-85874-41-8.

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો