નાસા,(National Aeronautics and Space Administration (NASA)),એ અમેરિકન સરકારનીઅંતરિક્ષ સંશ્થા છે,જે દેશનાં જાહેર અંતરિક્ષ કાર્યક્રમોનું સંચાલન કરે છે.આ સંશ્થાની સ્થાપના જુલાઇ ૨૯,૧૯૫૮ નાં રોજ,રાષ્ટ્રીય એરોનોટિક્સ અને અંતરિક્ષ અધિનિયમ હેઠળ થયેલ.[૧]

નાસાનું ચિહ્ન

અવકાશ કાર્યક્રમની સાથે,નાસા લાંબાગાળાનાં નાગરીક અને લશ્કરી સંશોધનો માટે પણ જવાબદાર છે.

નાસાનો મુદ્રાલેખ "સર્વજન હિતાય" (For the benefit of all) છે.[૨]

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. NASA (2005). "The National Aeronautics and Space Act" (Englishમાં). NASA.CS1 maint: unrecognized language (link)
  2. Lale Tayla and Figen Bingul (2007). "NASA stands "for the benefit of all." - Interview with NASA's Dr. Süleyman Gokoglu" (Englishમાં). The Light Millennium.CS1 maint: unrecognized language (link)