બારાસત ભારત દેશના પૂર્વ ભાગમાં આવેલા પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યમાં આવેલા ઉત્તર ૨૪ પરગણા જિલ્લામાં આવેલું એક મહત્વનું શહેર છે. બારાસત શહેરમાં ઉત્તર ૨૪ પરગણા જિલ્લાનું વહીવટી મુખ્ય મથક આવેલું છે.