મકર રાશિ

રાશી ચક્રની દસમી રાશી
(મકર રાશી થી અહીં વાળેલું)

મકર રાશિ () એ જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર કુલ ૧૨ (બાર) રાશીઓ પૈકીની એક રાશી છે. આ રાશીચક્રની દસમી રાશી ગણાય છે.

મકર રાશી દર્શાવતું ઇસ ૧૮૦૦નુું ચિત્ર
રાશી મકર
ચિન્હ બકરી
અક્ષર ખ,જ
તત્વ માટી / ધરતી
સ્વામિ ગ્રહ શનિ
પ્રકાર હૃદય

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો