માલેગાંવ

મહારાષ્ટ્રનું એક શહેર

માલેગાંવ તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના નાસિક જિલ્લામાં આવેલા કુલ ૧૫ (પંદર) તાલુકાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો તાલુકો છે. માલેગાંવ આ માલેગાંવ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.