મીઠું

ભોજનમાં ઉપયોગમાં લેવાતો ખનિજ ઘટક

મીઠું એ દરિયાના પાણીમાંથી મેળવવામાં આવતો એક રાસાયણિક પદાર્થ છે.

અન્ય માહિતિ

ફેરફાર કરો
 
મીઠું
 
મીઠાનો કણ

આ ઉપરાંત ખારા પાણીનાં સરોવરમાંથી પણ મીઠું મેળવવામાં આવે છે (દા. ત. સાંભર સરોવર).મીઠું દુનિયાભરમાં તેમજ ભારતીય ઉપખંડમાં વ્યંજનોની બનાવટમાં બહોળા પ્રમાણમાં વપરાય છે. મીઠાને નમક, સબરસ, લવણ અથવા લૂણ એમ પણ કહેવામાં આવે છે. મીઠાંનું રાસાયણિક નામ સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે, જેની વૈજ્ઞાનિક સંજ્ઞા NaCl છે. મીઠું સ્વાદમાં ખારું હોય છે. ગુજરાત રાજ્યનો સાગરકિનારો ઘણો જ લાંબો હોવાને કારણે અહીં મીઠાનું મોટા પાયે ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત મીઠામાંથી બનતા અન્ય ઉત્પાદન મેળવવાના ઉદ્યોગો પણ રાજ્યમાં મોટા પાયે વિકાસ પામ્યા છે.તેમાં માળિયા મીયાણા તાલુકામાં આ એકજ વ્યવસાય છેલ્લા ૧૫ વર્ષ દરમ્યાન વધારે પ્રમાણમાં વિક્સીત પામ્યો છે,જેથી આજુ-બાજુ ના ગામ માટે સારી નોકરી અને મજુરી મળી રહે છે, તે ઉપરાંત મીઠું ઉત્પાદન કરતી મોટી કંપની દ્વારા મેડીકલ કેમ્પ, પરીયાવરણ સુવીધાની માહીતી માટે સાંજ સભા, વ્રુક્ષા રોપણ કાર્યક્રમ,જેવી ઘણી બધી ઇતર પ્રવુતી થી અહીના લોકોમાં જાગૃતા આવી છે,

બાહ્ય કડીઓ

ફેરફાર કરો