મીણ (હિંદી:मोम) (અંગ્રેજી:Wax) એ એક તૈલી પદાર્થ છે, જેમાંથી મીણબત્તી બનાવવામાં આવે છે. મીણ મધમાખીઓ દ્વારા એમના રહેઠાણ મધપુડાને બાંધવા માટે કરવામાં આવે છે.

મીણમાંથી બનેલી મીણબત્તી
ધંધાદારી મધપુડાના મીણની તસવીર

હાલના સમયમાં મીણ રાસાયણિક (પેટ્રોલિયમ ઉદ્યોગ) પદ્ધતિથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. મીણમાંથી આબેહુબ પૂતળાં તેમ જ રમકડાં પણ તૈયાર કરવામાં આવે છે. ઇંગ્લેન્ડ દેશના મુખ્ય શહેર લંડનમાં મીણનાં પૂતળાંઓનું એક સંગ્રહાલય પણ બનાવવામાં આવેલું છે, જે જગપ્રસિદ્ધ છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો