મોરડ (વનસ્પતિ)

ખારી જમીનમાં ઉગતી એક જાતની વનસ્પતિ
મોરડ
Suaeda maritima 01 by Line1.JPG
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Core eudicots
Order: Caryophyllales
Family: Amaranthaceae
Subfamily: Suaedoideae
Genus: 'Suaeda'
Species: ''S. maritima''
દ્વિનામી નામ
Suaeda maritima
(L.) Dumort

મોરડ, લાણો અથવા લૂણો મોટેભાગે ખારી જમીનમાં ઉગતી એક વનસ્પતિનું નામ છે[૧] [૨]. એનું વૈજ્ઞાનિક નામ સૌએડા મેરીટીમા છે[૩]. એના પાનમાં પાણીનો ખુબ સંગ્રહ થતો હોવાથી મીઠા પાણીની અછતવાળા ખારા પ્રદેશોમાં ઘણા માણસો પાણી હાથવગું ન હોય ત્યારે એના પાન ખાઇને તરસ છીપાવે છે. સૌટાષ્ટ્રમાં જોવા મળતી જત નામની વિચરતી જનજાતીના લોકો આ વનસ્પતિના પાનનો શાક બનાવવામાં ઉપયોગ કરે છે. આ વનસ્પતિ ઉંચાઇમાં વધુમાં વધુ ૩૫ સે.મી. ઉચી થાય છે[૩].

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. "ભગવતગોમંડલ". ભગવતગોમંડળ. Retrieved ૨૭ જુન ૨૦૧૫.
  2. "indiannamesofplants". indiannamesofplants. Retrieved ૨૭ જુન ૨૦૧૫.
  3. ૩.૦ ૩.૧ "indiannamesofplants". indiannamesofplants. Retrieved ૨૭ જુન ૨૦૧૫.