વાસ્કો દ ગામા

પોર્ટુગીઝ અન્વેષક

યુરોપથી ભારત આવેલ પ્રથમ વહાણના કપ્તાન, સફળ અન્વેષક વાસ્કો દ ગામા(પોર્ચુગીઝઃ ˈvaʃku dɐ ˈɡɐmɐ) નો જન્મ પોર્ટુગલમાં ૧૪૬૦ના વર્ષમાં થયો હતો. પોર્ટુગલ હેઠળના તાબાના ભારતમાં ટુકા સમયગાળા માટે તેઓ ૧૫૨૪માં વાઇસરોય નીમાયા હતા.

વાસ્કો દ ગામા
Gregório Lopes - Vasco da Gama (ca 1524).jpg
જન્મની વિગત૧૪૬૦
સીન્સ, આલેન્ટેઓ, પોર્ચુગલ
મૃત્યુ૨૪ ડિસેમ્બર ૧૫૨૪ (ઉમર ૬૪ વર્ષ)
વ્યવસાયઅન્વેષક
Vasco da Gama signature almirante.svg