વિકિપીડિયા:ગુજરાતીમાં કેવી રીતે ટાઇપ કરવું

ગુજરાતીમાં લખવા માટે તમારે ડાબી બાજુ રહેલ ચક્ર અથવા પાનાંની ઉપર ભાષાઓ પર પર ક્લિક કરી ઇનપુટ ગોઠવણીઓ (Input settings) માં જઇને ગુજરાતી પસંદ કરીને તેમાંથી તમને પસંદ એવી લખવાની પદ્ધતિ ‍(કી-બોર્ડ લેઆઉટ) પસંદ કરવાની રહેશે. આ દરેક લેઆઉટ કે પદ્ધતિ વિશે વિગતે મદદ કેવી રીતે વાપરવું પર ક્લિક કરીને મેળવી શકાશે.

કોઇ પણ લેખમાં ફેરફાર કરવા માટે જ્યારે તમે ફેરફાર કરો ઉપર ક્લિક કરશો ત્યાર પછી, વિન્ડોની નીચે કી-બોર્ડનાં ચિહ્નની સાથે તમે પસંદ કરેલ પદ્ધતિ દેખાશે. Ctrl + M દબાવીને તમે અંગ્રેજીમાં કી-બોર્ડ ફેરવી શકશો. ફરીથી Ctrl + M દબાવતાં ગુજરાતીમાં લખી શકાશે. તેમાં વિવિધ પ્રકારના કી-બોર્ડ અને તેની મદદ આપેલી છે.

લિપ્યંતર પદ્ધતિ લખવા માટે અત્યંત સરળ છે, તેમ છતાંયે તમે તમને ગમતી પદ્ધતિ વાપરી શકશો. ફોનેટિક કી બૉર્ડ પણ વિકિપીડીયામાં ગુજરાતી લખાણ સરળ રીતે લખી શકાશે. જેનો અર્થ થાય છે કે જેવો ઉચ્ચાર તેવી જોડણી.

દાખલા તરીકે તમારે અમદાવાદ લખવું હોય તો કી બૉર્ડ પર amadaavaada લખવાથી, શાંતિ લખવા માટે shaaMti, ઝરૂખો લખવા માટે Zaruukho અથવા jharookho, કૃષ્ણ લખવા માટે kRSNa અને એ જ રીતે ઋષિ લખવા માટે RSi, યજ્ઞ માટે yajna, ઉંદર માટે uMdara, ઊંટ માટે UMTa અને રુદ્રાક્ષ લખવા માટે rudraaxa અથવા rudraakSa ટાઇપ કરવાથી તમને ગુજરાતી વંચાશે. થોડો મહાવરો કરવાથી તમે ભૂલ કર્યા વગર લખી શકશો.

વધુ માહિતી માટે અંગ્રેજી વિકિપીડીયા પર એક સરસ લેખ છે, તે વાંચી શકો છો.

લિપ્યંતરણ માટે મદદ

અંગ્રેજી કિબોર્ડનો ઉપયોગ કરીને ગુજરાતી લિપ્યાંતરણ કેવી રીતે કરવું તે અહિં સચોટ રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે. નીચેના કોષ્ટકોમાં અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની સામે ગુજરાતી મૂળાક્ષરો કે સંજ્ઞાઓ આપી છે. જે તે ગુજરાતી અક્ષર કે સંજ્ઞા લખવા માટે તેની સામે રહેલા અંગ્રેજી અક્ષરની કળ (key) વાપરવાથી તે અક્ષર છપાશે. પાનાનાં અંતે અમુક વિશિષ્ટ ઉદાહરણો આપીને સામાન્ય શબ્દો કેવી રીતે ટાઈપ કરવા તે પણ સમજાવ્યું છે. મોટા ભાગના શબ્દોની સમજ આપી હોવા છતાં શક્ય છે કે કાળક્રમે કોઈક શબ્દ ટાઈપ કરવામાં અસ્પષ્ટતા હોય. તેવે સમયે આ પાનાંની ચર્ચાનાં પાને તે પ્રશ્ન પુછવો, સક્રિય સભ્યોમાંથી કોઈક માર્ગદર્શન કરશે.

સ્વર

you type you get sign
a
aa
i િ
I
u
U
e
ai
o
au
aM અં
aH અઃ
aM^ અઁ
E
O
R

વ્યંજન

સ્પર્શ અનુનાસિક અંત:સ્થ ઉષ્માન્
અઘોષ ઘોષ
અલ્પપ્રાણ મહાપ્રાણ અલ્પપ્રાણ મહાપ્રાણ
કંઠ્ય ka kha khə ga ɡə gha ɡɦə Ga ŋə
તાલવ્ય ca tʃə Ca/cha hə ja dʒə jha/za ɦə Ya ɲə ya sha ʃə
મૂર્ધન્ય Ta ʈə Tha ʈhə Da ɖə Dha ɖɦə Na ɳə Ra ɾə Sa
દંત્ય ta t̪ə tha hə da d̪ə dha ɦə na la sa
ઓષ્ઠ્ય pa fa/pha phə ba bha bɦə ma va/wa ʋə
કંઠસ્થાનીય ha ɦə
મૂર્ધન્ય La ɭə
ક્ષ xa kʃə
જ્ઞ jna ɡnə

આંકડા

 • ૧ = 1
 • ૨ = 2
 • ૩ = 3
 • ૪ = 4
 • ૫ = 5
 • ૬ = 6
 • ૭ = 7
 • ૮ = 8
 • ૯ = 9
 • ૦ = 0

વિશેષ ચિહ્નો

અસંધક/અયોજક ખોડાક્ષરોને જોડવા માટે `
ચંદ્રબિંદુ ચંદ્રબિંદુ M^
નુક્ત હિંદી કે ઊર્દુ ઉચ્ચાર દર્શાવવા J
દંડ સંસ્કૃત શ્લોકને અંતે કે હિંદી પૂર્ણવિરામ K

ઉદાહરણો

બારાખડી

 • ક્ = k
 • ક = ka
 • કા = kaa or kA
 • કિ = ki
 • કી = kii or kI or kee
 • કુ = ku
 • કૂ = kU or koo
 • કે = ke
 • કૈ = kai
 • કો = ko
 • કૌ = kau
 • કં = kaM or kM
 • કઃ = kaH
 • કૃ = kR
 • કૅ = kE
 • કૉ = kO

અન્ય

આ લખવા આમ ટાઇપ કરો આ લખવા આમ ટાઇપ કરો
OM ઋષિ RSi
કક્કો kakko કૃષિ kRSi
કીડી kIDI/keeDee યજ્ઞમંડળ yajnamaMDaLa
કૃત્રિમ kRtrima સદ્‌ભાવ sad`bhaava
કશ્ચિત kashcita ઉદ્ભવ udbhava
કૈંદ્રિક kaiMdrika અધ્ધર adhdhara
કર્ણ karNa ઉદ્ધવ uddhava
પહાડ઼ pahaaDaJ અઁબર aM^bara