"ડિસેમ્બર ૬" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (રોબોટ ફેરફાર: hi:६ दिसम्बर)
== મહત્વની ઘટનાઓ ==
*
બાબરી મસ્જિદ્ ઉત્તરપ્રદેશ ના ફૈજાબાદ જિલ્લા મા અયોધ્યા નામના સહેર્ મા આવેલ છે. એક રાજ્કીય પક્ષ દ્વારા ૬ દિસેમ્બર ૧૯૯૯ ના રોજ ૧,૫૦,૦૦૦ લોકો ના તોળા દ્વારા તેે તોડિ પાડી હતી.
 
== જન્મ ==