૬ ડિસેમ્બર નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૪૦મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૩૪૧મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૨૫ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

  • ૧૮૫૩ - હરપ્રસાદ શાસ્ત્રી, ભારતીય વિદ્વાન અને ઇતિહાસકાર (અ.૧૯૩૧)
  • ૧૯૮૫ - રુદ્રપ્રતાપ સિંહ, ભારતીય ક્રિકેટર

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો