"ઢાંચો:સહપરિયોજનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

png -> svg; transparent; url -> i-link
નાનું (Bot: Replacing Wikiversity-logo-41px.png with Wikiversity-logo.png. Translate me here!)
(png -> svg; transparent; url -> i-link)
વિકિપીડિયા [[વિકિમીડિયા ફાઉન્ડેશન]] દ્વારા સંચાલિત છે, જે બીજા વિવિધ [[વિકિપીડિયા:આંતરભાષિય સહકાર|બહુભાષિય]] તથા [[વિકિપીડિયા:લેખાધિકાર|ઉપયોગ, પરિવર્તન અને પુનર્વિતરણ માટે મુક્ત]] ધ્યેયકાર્યો ચલાવે છે :
{|width style="width:100%; text-align:left; background:transparent;" align="center" cellpadding="4" style="text-align:left;"
| align="center" | {{Click || image=Wiktionary-logo-en.png | link=wikt: | width=35px | height=35px }}
| '''[[wikt:|વિક્શનરી]]'''<br />મુક્ત શબ્દકોષ
| align="center" | {{Click || image=Wikinews-logo.pngsvg | link=wikinews: | width=51px | height=30px }}
| '''[[wikinews:|વિકિસમાચાર]]'''<br />મુક્ત સમાચાર
| align="center" | {{Click || image=Wikiquote-logo.svg| link=q: | width=35px | height=41px }}
| align="center" | {{Click || image=Wikibooks-logo.svg| link=b: | width=35px | height=35px }}
| '''[[b:|વિકિપુસ્તક]]'''<br />મુક્ત પુસ્તકો
| align="center" | {{Click || image=Wikispecies-logo.pngsvg | link=wikispecies: | width=35px | height=41px }}
| '''[[wikispecies:|વિકિપ્રજાતિ]]'''<br />પ્રજાતિ સંકલન
| align="center" | {{Click || image=Wikisource-logo.pngsvg | link=wikisource: | width=35px | height=37px }}
| '''[[wikisource:|વિકિસ્રોત]]'''<br />મુક્ત સ્રોત
|-
| align="center" | {{Click || image=Wikiversity-logo.pngsvg | link=v:Wikiversity:Main Page | width=41px | height=31px }}
| '''<span class="plainlinks">[http[v://en.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Main Page|વિકિવિદ્યાલય]</span>]'''<br />મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય
| align="center" | {{Click || image=Commons-logo.svg | link=commons:મુખપૃષ્ઠ | width=31px | height=41px }}
| '''[[commons:મુખપૃષ્ઠ|કૉમન્સ]]'''<br />માધ્યમ સમૂહ

edits