"વિકિપીડિયા:ટેમ્પ્લેટ સૂચનાઓ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

 
== વિકિપીડિયામાં વપરાતી ટેમ્પ્લેટ ==
* [[Template:આવર્ત કોષ્ટક]]
* [[Template:વિકિપીડિયા ભાષા]]
* [[Template:વિકિપીડિયા બંધૂ પ્રકલ્પ]]
* [[Template:Project]]
* [[Template:1911]]
* [[Template:અંગ્રેજીAll થી ગુજરાતીmessages]]
* [[Template:All system messages]]
* [[Template:Cleanup]]
* [[Template:Gnunote]]
* [[Template:Gfdl]]
* [[Template:Image source]]
* [[Template:No source]]
* [[Template:PD]]
* [[Template:PD-Flag]]
* [[Template:Please leave this line alone (sandbox heading)]]
* [[Template:Project]]
* [[Template:WikipediaTOCSectstub]]
* [[Template:Stub]]
* [[Template:WikipediaFAQ]]
* [[Template:WikipediaFAQBottom]]
* [[Template:WikipediaLang]]
* [[Template:Wikipediasister]]
* [[Template:ભારતWikipediaTOC]]
* [[Template:Wikisource]]
* [[Template:આવર્ત કોષ્ટક]]
* [[Template:અંગ્રેજી થી ગુજરાતી]]
* [[Template:ગુજરાતના જીલ્લાઓ ]]
* [[Template:દાન]]
* [[Template:નિશ્પક્ષતા]]
* [[Template:WikipediaLangભારત]]
* [[Template:ગુજરાતના જીલ્લાઓ ]]
* [[Template:WikipediaTOC]]
* [[Template:All system messages]]
* [[Template:બેંગ્લોર infobox]]
* [[Template:વિકિપીડિયા ભાષા]]
* [[Template:વિકિપીડિયા બંધૂ પ્રકલ્પ]]
 
 
[[Category:વિકિપીડિયા મદદ]]
૩,૦૫૫

edits