બેંગલોર ફેરફાર
બેંગ્લોરનો નક્શો
વર્ગીકરણ મેટ્રોપોલિટન શહેર
દેશ ભારત
રાજ્ય કર્ણાટક
જિલ્લો બેંગલોર
સમય ઝોન GMT+૫:૩૦
પીનકોડ ૫૬૦ ૦xx
વસ્તી

- કુલ

- ગીચતા
- જાતિનું પ્રમાણ

- વધવાનો દર


૬,૦૬૨,૫૭૭(ખેત)(2005)[૧],
૪,૯૩૧,૬૦૩(શહેરી વિસ્તાર) (૨૦૦૫)[૨]
૨૯૭૯/ચો. કિ.મી.
૯૧૫ સ્ત્રીઓ/૧૦૦૦ પુરુષો (૨૦૦૧)

૧૭.૨૫% (૧૯૯૧થી ૨૦૦૧)
શિક્ષણ દર

- કુલ
- પુરુષો

- સ્ત્રીઓ

૬૭.૦૪%
૭૬.૨૯%

૫૭.૪૫%
ક્ષેત્રફળ ૩૬૬ ચો. કિ.મી.
અક્ષાંશ
રેખાંશ
૧૨.૯૭°ઉ.અ.
૭૭.૫૬°પૂ.રે.E
ઊંચાઇ ૯૨૦ મીટર
તાપમાન

- ઉનાળો

- શિયાળો

૨૦°સે. થી ૩૭°સે.

૧૫°સે. થી ૨૭°સે.