થોળ પક્ષી અભયારણ્ય: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનુંNo edit summary
નાનુંNo edit summary
[[File:Thol Village & Sanctuary Map.png|x200px|center]]
|-
|}થોળ ગામનાંગામ પાસે આવેલા તળાવ અને તેના કાંઠાના વિસ્તારોને '''થોળ પક્ષી અભયારણ્ય''' જાહેર કરવામાં આવેલ છે. અહિં શિયાળાની ઋતુ દરમ્યાન દેશ (હિમાલય અને ઈશાન રાજ્યોના ઠંડા વિસ્તારોમાંથી) અને વિદેશનાં અનેક પક્ષીઓ આવે છે જેમાં જળચર પક્ષીઓ મુખ્ય છે. નક્શામાં દેખાય છે એ પ્રમાણે થોળ ગામને અડીને પણ એક નાનકડું તળાવ આવેલું છે. જે પક્ષી અભયારણ્યનો ભાગ નથી.
 
{| Border="1" cellpadding="3" cellspacing="3" style="border:3px ridge DodgerBlue; box-shadow: 5px 5px 20px Gray; " width="75%"
૧,૪૮૮

edits