ઢાંચો:ભાવનગર શહેર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (ગૌરીશંકર તળાવની જીવાદોરી ભીકડાની કેનાલ ઉમેરી)
નાનુંNo edit summary
* ''વીટકોસ શહેરી બસ સેવા''
* ''ભાવનગર હવાઈ મથક''
* ''[[ભાવનગર ટરમીનસટર્મીનસ રેલ્વે મથક]]''
* ''ભાવનગર જુના બંદર''
* ''ભાવનગર નવા બંદર''